Skicka faktura till ARN

Allmänna reklamationsnämnden använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Vi vill att fakturor skickas i elektronisk form. Det finns flera sätt att göra detta på.

Denna information riktar sig till leverantörer av produkter och tjänster till Allmänna reklamationsnämnden. Vi tar emot elektroniska fakturor via Peppol, se information nedan.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard: Peppol BIS Billing 3. Allmänna reklamationsnämnden omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol.

Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Peppol-faktura via Peppol

Allmänna reklamationsnämnden tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket.

Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021003625

E-faktura via vår fakturaportal

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal. Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson och skicka en e-post till
krassimira.svensson@arn.se . Vi återkommer med instruktion för registrering.

Kompletterande information

Så ansluter ni er till Peppol
Frågor och svar om obligatorisk e-faktura

Uppdaterad: