Notarietjänst

Anställning som s.k. paketnotarie innebär att du som notarie börjar din notarietjänstgöring med sex månader på en myndighet för att därefter gå vidare till en förvaltningsrätt eller en tingsrätt för att tjänstgöra där ett och ett halvt år.

Med stöd av 9 § 3 st. notarieförordningen (1990:469) har myndigheten överlämnat till Domstolsverket att besluta om anställningen. Domstolsverket hanterar rekryteringen av notarier och anställningen, som omfattar myndighetstjänstgöringen och domstolstjänstgöringen, ledigförklaras på webbplatsen.

notarie.se

Uppdaterad: