Statistik

År 2020 kom det in 27 863 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 7 150 ärenden jämfört med förra året (35%). Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 43 procent av de ärenden som ARN prövade under 2020. ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 76 procent av de beslut som togs under 2020 följdes.

  • Tabell 1 visar antalet ärenden för varje avdelning 2018-2020.
  • Tabell 2 visar antalet ärenden för varje avdelning första halvåret 2018-2020.
  • Tabell 3 visar antalet avgjorda ärenden 2018-2020.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2018-2020.
  • Tabell 5 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal ärenden åren 2018-2020

Avdelning 2018 2019 2020
Totalt

17 575

 20 713

 27 863

Allmänna

2 752

 3 371

 6 130

Bank

865

 1 067

 941

Bostad

2 122

 2 603

 2 353

Båt

95

 93

 78

Elektronik

2 065

 2 139

 2 360

Försäkring

956

 1 076

 1 215

Motor

3 083

 3 417

 3 560

Möbler

728

 840

 966

Resor

4 105

 5 346

 9 461

Sko

231

 265

 234

Textil

501

 427

 513

Tvätt

72

 69

 52

 


 

2. Antal ärenden första halvåret 2018-2020

Avdelning 2018 2019 2020
Totalt 8 231 10 283 14 532
Allmänna 1 280 1 559 3 416
Bank 308 563 519
Bostad 966 1 306 1 093
Båt 39 36 27
Elektronik 968 1 028 1 150
Försäkring 476 580 622
Motor 1 463 1 670 1 678
Möbler 355 441 444
Resor 1 952 2 715 5 196
Sko 118 121 116
Textil 269 230 241
Tvätt 37 34 30

 

3. Antal avgjorda ärenden i sak 2018-2020

Avdelning 2018  2019  2020
Totalt  6 626  9 438  11 831
Allmänna 951  1 265  2 445
Bank 218  565  621
Bostad 701  1 089  1 186
Båt  49  50  46
Elektronik 630  852  771
Försäkring 396  540  526
Motor 1 579  2 180  2 178
Möbler 412  495  560
Resor 1 358  2 047  3 135
Sko 81  108  127
Textil 195  189  188
Tvätt 56  58  48

 


 

4. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2018-2020?

Andel i procent

Avdelning 2018  2019  2020
Totalt 43  40  43
Allmänna 53  44  59
Bank 18  13  9
Bostad 53  53  48
Båt 57  49  42
Elektronik 33  36  33
Försäkring  12  8  8
Motor 46  48  44
Möbler 36  36  34
Resor 46  41  46
Sko 40  51  42
Textil 53  51  49
Tvätt 45  46  49

 


5. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2018 2019 2020
Totalt

79 (2 754)

77 (3 476)

76 (4 769)

Allmänna

73 (488)

71 (501)

72 (1 330)

Bank

85 (39)

92 (64)

92 (52)

Bostad

71 (352)

71 (500)

74 (515)

Båt

63 (24)

62 (21)

68 (19)

Elektronik

83 (198)

86 (290)

81 (217)

Försäkring

100 (42)

100 (37) 89 (38)
Motor

74 (705)

75 (942) 72 (890)
Möbler

89 (143)

85 (159) 86 (177)
Resor

86 (608)

80 (793) 80 (1 371)
Sko

84 (31)

84 (51) 96 (50)
Textil

84 (100)

78 (92)

76 (88)

Tvätt

83 (24)

88 (26)

64 (22)

 

Uppdaterad: