Statistik

År 2018 kom det in 17 575 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 3 212 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 43 procent av de ärenden som ARN prövade under 2018. ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 79 procent av de beslut som togs under 2018 följdes.

  • Tabell 1 visar antalet ärenden för varje avdelning 2016-2018.
  • Tabell 2 visar antalet ärenden för varje avdelning första halvåret 2017-2019.
  • Tabell 3 visar antalet avgjorda ärenden 2016-2018.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2016-2018.
  • Tabell 5 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal ärenden åren 2016-2018

Avdelning 2016 2017 2018
Totalt

13537

14363

 17575

Allmänna

2024

2271

 2752

Bank

470

470

 865

Bostad

1795

1605

 2122

Båt

78

70

 95

Elektronik

2143

1858

 2065

Fastighetsmäkl.

97

47*

 *

Försäkring

811

861

 956

Motor

2369

2522

 3083

Möbler

508

609

 728

Resor

2636

3388

 4105

Sko

205

216

 231

Textil

336

361

 501

Tvätt

65

85

 72

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


 

2. Antal ärenden första halvåret 2017-2019

Avdelning 2017 2018 2019
Totalt 6775 8231 10283
Allmänna 1056 1280 1559
Bank 231 308 563
Bostad 777 966 1306
Båt 27 39 36
Elektronik 902 968 1028
Försäkring 434 476 580
Motor 1175 1463 1670
Möbler 247 355 441
Resor 1579 1952 2715
Sko 100 118 121
Textil 164 269 230
Tvätt 39 37 34

 

3. Antal avgjorda ärenden i sak 2016-2018

Avdelning 2016 2017  2018
Totalt 6628  6745  6626
Allmänna 885 1026  951
Bank 217 185  218
Bostad 958 773  701
Båt 42  53  49
Elektronik 949 842  630
Fastighetsmäklare 48 *  *
Försäkring 416 385  396
Motor 1434 1454  1579
Möbler 247 327  412
Resor 1170 1314  1358
Sko 68 127  81
Textil 134 193  195
Tvätt 60 57  56

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


 

4. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2016-2018?

Andel i procent

Avdelning 2016 2017  2018
Totalt 42 41  43
Allmänna 45  50  53
Bank 14 15  18
Bostad 52 51  53
Båt 48 55  57
Elektronik 36 32  33
Fastighetsmäklare 15 *  *
Försäkring 13  13  12
Motor 46 47  46
Möbler 33 31  36
Resor 48 46  46
Sko 32 31  40
Textil 40  33  53
Tvätt 40 37  45

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


 

5. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2016 2017 2018
Totalt 78 (2661) 79 (2681) 79 (2754)
Allmänna 72 (386) 73 (489) 73 (488)
Bank

91 (35)

96 (26)

85 (39)

Bostad

70 (470)

74 (386)

71 (352)

Båt

68 (19)

63 (27)

63 (24)

Elektronik

85 (324)

92 (251)

83 (198)

Fastighetsmäkl.

100 (7)

**

**

Försäkring

98 (51)

96 (48)

100 (42)

Motor

77 (634)

73 (663)

74 (705)

Möbler 86 (77)

89 (97)

89 (143)

Resor 80 (565)

84 (571)

86 (608)

Sko

82 (22)

85 (40)

84 (31)

Textil 82 (51) 

81 (62)

84 (100)

Tvätt 95 (20)

86 (21)

83 (24)

**ARN slutade pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.

Uppdaterad: