Statistik

År 2023 kom det in 32 303 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 6 262 ärenden jämfört med året innan. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 37 procent av de ärenden som ARN prövade under 2023. ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 79 procent av de beslut som togs under 2023 följdes.

  • Tabell 1 visar antalet inkomna ärenden för varje avdelning 2021-2023.
  • Tabell 2 visar antalet inkomna ärenden för varje avdelning första halvåret 2021-2023.
  • Tabell 3 visar totala antalet avgjorda ärenden 2021-2023
  • Tabell 4 visar antalet avgjorda ärenden i sak 2021-2023.
  • Tabell 5 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2021-2023.
  • Tabell 6 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal inkomna ärenden åren 2021-2023

Avdelning 2021 2022 2023
Totalt

19 699

26 041

32 303

Allmänna

4 052

4 590

5 955
Bank

855

1 721

2 780
Bostad

2 529

3 416

3 617
Båt

68

72

80
Elektronik

2 671

3 410

3 607
Försäkring

882

1 204

1 478
Motor

3 542

4 749

5 621
Möbler

814

1 080

1 271
Resor

3 334

4 471

4 436
Sko

295

542

1 189
Textil

612

726

2 213
Tvätt

45

60

56

2. Antal inkomna ärenden första halvåret 2021-2023

Avdelning 2021 2022 2023
Totalt 10 234 11 314 14 906
Allmänna

2 101

2 200

2 601

Bank

425

531

1 602

Bostad

1 217

1 531

1 805

Båt

32

21

31

Elektronik 1 340 1 510 1 682
Försäkring 466 611 702
Motor 1 747 2 081 2 746
Möbler 449 532 578
Resor 1 960 1 683 2 058
Sko 132 229 420
Textil 341 354 657
Tvätt 72 31 24

3. Antal avgjorda ärenden totalt 2021-2023

Avdelning 2021 2022 2023
Allmänna 4 993 4 005 5 090
Bank 984 1 100 2 698
Bostad 2 560 3 061 3 315
Båt 100 53 69
Elektronik 2 769 2 857 3 355
Försäkring 1 118 1 013 1 305
Motor 3 862 4 014 4 967
Möbler 902 943 1 032
Resor 5 968 3 616 3 864
Sko 286 429 927
Textil 680 625 1 559
Tvätt 54 52 44
Totalt 24 276 21 768 28 225

4. Antal avgjorda ärenden i sak 2021-2023

Avdelning 2021 2022 2023
Totalt 13 510 10 203 12 326
Allmänna 2 444 1 644 1 729
Bank 558 479 1 532
Bostad 1 339 1 532 1 544
Båt 71 33 47
Elektronik 1 108 1 093 1 194
Försäkring 663 489 640
Motor 2 584 2 511 3 051
Möbler 548 511 454
Resor 3 782 1 516 1 611
Sko 107 156 216
Textil 269 207 274
Tvätt 37 32 34

5. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2021-2023?

Andel i procent

Avdelning 2021 2022 2023
Totalt 45 44

37

Allmänna 61 51 48
Bank 7 14 8
Bostad 48 48 47
Båt 49 39 40
Elektronik 28 27 30
Försäkring 7 8 5
Motor 47 46 36
Möbler 33 34 35
Resor 51 60 56
Sko 64 71 58
Textil 51 56 66
Tvätt 47 45 38

6. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2021 2022 2023
Totalt

78 (5 562)

79 (4 051)

79 (3 433)

Allmänna

71 (1416)

73 (755)

75 (589)

Bank

90 (39)

97 (60)

99 (113)

Bostad

80 (592)

75 (651)

72 (494)

Båt

83 (30)

91 (11)

72 (13)

Elektronik

86 (288)

89 (269)

89 (305)

Försäkring

89 (44)

100 (34)

97 (28)

Motor

76 (1106)

75 (1024)

76 (787)

Möbler

77 (170)

87 (156)

85 (124)

Resor

82 (1 663)

82 (863)

82 (728)

Sko

87 (68)

89 (105)

88 (106)

Textil

83 (131)

84 (111)

78 (138)

Tvätt

80 (15)

83 (12)

67 (8)

 

 

Uppdaterad: