Statistik

År 2022 kom det in 26 041 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 6 342 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 44 procent av de ärenden som ARN prövade under 2022. ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 79 procent av de beslut som togs under 2022 följdes.

  • Tabell 1 visar antalet ärenden för varje avdelning 2020-2022.
  • Tabell 2 visar antalet ärenden för varje avdelning första halvåret 2020-2022.
  • Tabell 3 visar antalet avgjorda ärenden 2020-2022.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2020-2022.
  • Tabell 5 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal ärenden åren 2020-2022

Avdelning 2020 2021 2022
Totalt

 27 863

19 699

26 041

Allmänna

 6 130

4 052

4 590

Bank

 941

855

1 721

Bostad

 2 353

2 529

3 416

Båt

 78

68

72

Elektronik

 2 360

2 671

3 410

Försäkring

 1 215

882

1 204

Motor

 3 560

3 542

4 749

Möbler

 966

814

1 080

Resor

 9 461

3 334

4 471

Sko

 234

295

542

Textil

 513

612

726

Tvätt

 52

45

60

 


 

2. Antal ärenden första halvåret 2021-2023

Avdelning 2021 2022 2023
Totalt 10 234 11 314 14 906
Allmänna

2 101

2 200

2 601

Bank

425

531

1 602

Bostad

1 217

1 531

1 805

Båt

32

21

31

Elektronik 1 340 1 510 1 682
Försäkring 466 611 702
Motor 1 747 2 081 2 746
Möbler 449 532 578
Resor 1 960 1 683 2 058
Sko 132 229 420
Textil 341 354 657
Tvätt 72 31 24

 

3. Antal avgjorda ärenden i sak 2020-2022

Avdelning  2020 2021 2022
Totalt  11 831 13 510 10 203
Allmänna  2 445 2 444 1 644
Bank  621 558 479
Bostad  1 186 1 339 1 532
Båt  46 71 33
Elektronik  771 1 108 1 093
Försäkring  526 663 489
Motor  2 178 2 584 2 511
Möbler  560 548 511
Resor  3 135 3 782 1 516
Sko  127 107 156
Textil  188 269 207
Tvätt  48 37 32

 


 

4. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2020-2022?

Andel i procent

Avdelning  2020 2021 2022
Totalt  43 45 44
Allmänna  59 61 51
Bank  9 7 14
Bostad  48 48 48
Båt  42 49 39
Elektronik  33 28 27
Försäkring  8 7 8
Motor  44 47 46
Möbler  34 33 34
Resor  46 51 60
Sko  42 64 71
Textil  49 51 56
Tvätt  49 47 45

 


5. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2021 2022 2023*
Totalt

78 (5 562)

79 (4051)

81 (2 386)

Allmänna

71 (1416)

73 (755)

77 (410)

Bank

90 (39)

97 (60)

97 (36)

Bostad

80 (592)

75 (651)

72 (387)

Båt

83 (30)

91 (11)

86 (7)

Elektronik

86 (288)

89 (269)

88 (231)

Försäkring

89 (44)

100 (34)

100 (19)

Motor

76 (1106)

75 (1024)

77 (515)

Möbler

77 (170)

87 (156)

86 (77)

Resor

82 (1 663)

82 (863)

86 (519)

Sko

87 (68)

89 (105)

87 (85)

Textil

83 (131)

84 (111)

84 (92)

Tvätt

80 (15)

83 (12)

63 (8)

(*siffran för 2023 gäller för första halvåret 2023)

 

Uppdaterad: