2.2.4. Får ett pris överskridas?

Konsumenten anlitade ett företag för att utföra visst byggarbete och fick en ungefärlig prisuppgift. När fakturan kom var den på ett belopp som översteg det avtalade med 25 procent. Företaget menade att konsumenten hade beställt tilläggsarbete som inte ingick i det ursprungliga priset. En prisuppgift får normalt inte överskridas med mer än 15 procent (36 § konsumenttjänstlagen). Nämnden konstaterade att företaget inte hade bevisat att konsumenten hade beställt något tilläggsarbete och att företaget därför skulle betala tillbaka en del av priset.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2017-00202