Prenumerera på våra nämndbeslut

Det är möjligt att prenumerera på nämndbeslut från en eller flera av våra tvisteområden. Besluten e-postas i samband med att besluten expedieras och blir offentliga.

Beställ prenumeration

Mejla arn@arn.se och ange till vem besluten ska skickas, mottagarens e-postadress och vem som ska faktureras för utskicken. Ange i ämnesraden att du vill prenumerera på nämndbeslut. Som prenumerant får du en bekräftelse på din beställning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter du lämnar när du vill prenumerera på våra beslut behandlas av oss för att vi ska kunna hantera prenumerationen. Behandlingen sker på den lagliga grunden att ARN utför en uppgift av allmänt intresse. E-postadresser sparas så länge prenumerationen pågår. Personuppgifter som lämnas för att vi ska kunna ta betalt sparas i enlighet med arkivreglerna för ekonomiska handlingar. 

Pris för att prenumerera

Priset gäller under förutsättning att mottagaren har en e-postbrevlåda med kapacitet att ta emot en försändelse om cirka 20 beslut åt gången. Priset gäller för helår och debiteras i efterhand. Den minsta debiterbara perioden är ett halvår.

Kostnaden varierar mellan de olika tvisteområdena. Se tabellen nedanför. 

Avdelning Pris (exklusive moms)
Allmänna 820
Bank 530
Bostad 840
Båt 200
Elektronik 1 200
Försäkring 1 100
Motor 1 320
Möbler 320
Resor 1 000
Sko 120
Textil 600
Tvätt 480
Alla avdelningar 8 450

Änr: 2019-18311

Uppdaterad: