Prenumerera på våra nämndbeslut

Det är möjligt att prenumerera på nämndbeslut från en eller flera av våra tvisteområden. Besluten e-postas i samband med att besluten expedieras och blir offentliga.

Beställ prenumeration

Mejla arn@arn.se och ange till vem besluten ska skickas, mottagarens e-postadress och vem som ska faktureras för utskicken. Ange i ämnesraden att du vill prenumerera på nämndbeslut. Som prenumerant får du en bekräftelse på din beställning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter du lämnar när du vill prenumerera på våra beslut behandlas av oss för att vi ska kunna hantera prenumerationen. Behandlingen sker på den lagliga grunden att ARN utför en uppgift av allmänt intresse. E-postadresser sparas så länge prenumerationen pågår. Personuppgifter som lämnas för att vi ska kunna ta betalt sparas i enlighet med arkivreglerna för ekonomiska handlingar. 

Pris för att prenumerera

Priset gäller under förutsättning att mottagaren har en e-postbrevlåda med kapacitet att ta emot en försändelse om cirka 20 beslut åt gången. Priset gäller för helår och debiteras i efterhand. Den minsta debiterbara perioden är ett halvår.

Kostnaden varierar mellan de olika tvisteområdena. Se tabellen nedanför. 

AvdelningPris (exklusive moms)
Allmänna 680
Bank 440
Bostad 700
Båt 160
Elektronik 1 000
Försäkring 900
Motor 1 100
Möbler 260
Resor 800
Sko 100
Textil 500
Tvätt 400
Alla avdelningar 7 040
Uppdaterad: