6.2.2. Inte resebyrå utan arrangör av paketresa II – resetjänsterna har valts innan resenärerna accepterat betalningsskyldighet

Resenärerna begärde återbetalning av vad de hade betalat för flyg och hotell på resmålet då flyget hade ställts in och hotellet hade stängt. Företaget där de hade köpt resan motsatte sig kravet eftersom det ansåg att det bara hade förmedlat tjänsterna från flygbolaget och hotellet och att detta framgick att resehandlingarna.

Nämnden konstaterade att paketreselagens bestämmelser är tvingande och inte kan avtalas bort. Avtalsvillkor eller överenskommelser som ger konsumenter ett sämre skydd än vad paketreselagen ger är ogiltiga och därmed inte får tillämpas av researrangören. 

Med paketresa avses bland annat en kombination av minst två olika typer av resetjänster som avser samma resa, om resetjänsterna har köpts från ett enda försäljningsställe och resetjänsterna har valts innan resenärerna accepterat betalningsskyldighet. Med resetjänster avses passagerartransporter, inkvartering och turisttjänster.  Av de resehandlingar som hade getts in till nämnden framgick att resenärerna hade valt flygtransport och hotellinkvartering på företagets webbsida innan de hade accepterat att betala för dessa. Parterna hade därför träffat avtal om köp av en paketresa och företaget var som en följd av detta arrangör enligt paketreselagen. En researrangör ansvarar för att paketresan utförs i enlighet med avtalet. Företaget var alltså inte enbart mellanhand eller förmedlare av de olika tjänster som det sålt till resenärerna. Det villkor som företaget hänvisade till stred därför mot paketreselagens bestämmelser och var ogiltigt. Eftersom resan ställts in skulle företaget enligt paketreseslagen betala tillbaka vad resenärerna betalat för resan.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-25502