6.2.3. Klagomål måste i allmänhet framföras på plats

Resenärerna deltog i en paketresa med buss till en badort i Spanien. Vid ankomsten till hotellet visade det sig att det låg vid en rondell nära bussterminalen på orten. Dessutom skränade vissa av hotellets gäster hela nätterna. Resenärerna klagade inte på resmålet utan först efter hemkomsten. De begärde ersättning med motsvaranden halva priset för resan. Arrangören motsatte sig kravet och ansåg att resenärerna skulle ha klagat på plats. För att en resenär ska ha rätt att ställa krav mot en researrangör på grund av ett fel i en paketresa, så måste resenären informera arrangören om felet så fort som möjligt efter det att hen märkte felet (utan onödigt dröjsmål). I detta fall hade resenärerna inte framfört några klagomål på resmålet avseende bristerna i inkvarteringen. Arrangören fick därför ingen möjlighet att åtgärda felen. Klagomålet hade framförts för sent och nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-00455