2.2.3. Måste ett angivet pris vara inklusive moms?

Konsumenten anlitade ett företag för renovering hemma. Det visade sig att företaget gett henne en prisuppgift som inte inkluderat moms. Företaget invände att det hade sagt till henne att priset var exklusive moms. Konsumenten krävde att priset skulle sänkas. Nämnden konstaterade att det är företaget som ska bevisa att det informerat konsumenten om att moms tillkommer och att det inte hade förmått göra det här. Nämnden gav därför konsumenten rätt.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2018-06637