2.2.2. Vad gäller om man avtalat om löpande pris?

Konsumenten anlitade en byggfirma för montering av garderober. När uppbärning och montering på ben var klart fanns stora brister i monteringen samt skador på garderoberna, väggar och golv i flera rum. Konsumenten fick också en faktura för tre dagars arbete trots att företaget bara utfört arbete motsvarande en dag. Konsumenten ville därför slippa betala en del av fakturan. Nämnden konstaterade att det är företaget som ska bevisa att ett pris är skäligt och att företaget inte förmått det. Nämnden rekommenderade därför företaget att sänka sitt krav mot konsumenten.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-19835