Vem gör vad inom konsumentområdet?

Det finns myndigheter, vägledare och rådgivningsbyråer som arbetar med frågor som ligger nära vår verksamhet. Här hittar du information om dessa.

Konsumentverket

Konsumentverket tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet. Konsumentverket prövar inte den enskilda tvisten med företaget. Däremot kan en anmälan till KOV innebära att ett företag tvingas ändra sin marknadsföring eller sina avtalsvillkor. 

konsumentverket.se

Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. KO kan företräda enskilda konsumenter i domstol. KO kan ingripa mot vilseledande reklam och marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor, felaktig prisinformation och farliga produkter.

konsumentverket.se

Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till Hallå konsument kan konsumenter bland annat vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal och reklamationer.

hallåkonsument.se

Kommunala konsumentvägledningen

Kommunala konsumentvägledningen finns bland annat till för konsumenter som behöver råd i sitt enskilda ärende.

Sök kontaktuppgifter till din kommunala konsumentvägledning

Konsument Europa

Konsument Europa ger konsumenter kostnadsfri rådgivning om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien.

Konsument Europa

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Ger oberoende fakta och vägledning inom bank.

konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå

Ger oberoende fakta och vägledning inom försäkring.

konsumenternas.se

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger råd i tvister som gäller problem på energiområdet.

energimarknadsbyran.se

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger råd i tvister som gäller fiberanslutningar, tele-, TV- och Internetabonnemang. 

telekomradgivarna.se

Reklamombudsmannen

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda.

reklamombudsmannen.org

Uppdaterad: