6.3.1. Resebyrå inte ersättnings- eller återbetalningskyldig

Passagerarna begärde återbetalning av biljettpriset eftersom den flygning de hade köpt av företaget hade ställts in. Nämnden konstaterade att företaget i egenskap av resebyrå endast hade åtagit sig att förmedla det avtal som träffats om flygningen mellan resenären och flygbolaget. En resebyrå har som enbart förmedlare inget ansvar för fel i själva transporten utan ansvarar bara för fel och försummelser i själva förmedlingsuppdraget. Resebyrån var därför enligt nämnden inte skyldig att återbetala biljettkostnaden för den inställda flygningen. Om en resebyrå åtar sig att hjälpa till med att förmedla återbetalningen av biljettkostnaden från ett flygbolag krävs att flygbolaget har återbetalat biljettkostnaden till resebyrån för att resenären ska ha rätt till återbetalning av resebyrån.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2021-05542