3.1. Rätt information om ångerrätten

Konsumenten beställde hälsopreparat via internet och fick ingen information om ångerrätten. Varorna levererades, men konsumenten ville inte ha dem och begärde därför pengarna tillbaka. Konsumenten kritiserade också produkten i allmänna ordalag, dock utan att tydligt peka på något särskilt fel.

Nämnden konstaterade att konsumenten inte lyckats bevisa att det var något fel på varan eller att det fanns något annat skäl för att hävning och avslog kravet på den grunden. Enligt distansavtalslagen har dock konsumenten rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar från den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Ångerfristen börjar dessutom aldrig löpa förrän konsumenten har fått den information om ångerrätten som lagen kräver. Brister näringsidkaren i sin skyldighet att informera, blir ångerfristen utsträckt med upp till ett år. Nämnden konstaterade att företaget inte hade lämnat föreskriven information samt att konsumenten hade ångrat sig senare än 14 dagar efter det att hen fått varorna i sin besittning men inom ett år efter utgången av denna frist. Konsumenten hade därför rätt att ångra köpet. Företaget hade inte heller informerat om kostnaderna för retur och fick därför ansvara även för dessa.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2017-02218