Elektronik

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på elektronikavdelningen, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

500 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

500 kr

< 1 år

Vi prövar

De varor som förekommer på elektronikavdelningen är alla varor som drivs av elektricitet. Vitvaror, hemelektronik och mobiltelefoner är de vanligaste varutyperna. De tjänster som förekommer på elektronikavdelningen är typiskt sett av två slag. Antingen rör det sig om arbeten som utförs på elektroniska produkter, exempelvis reparationer. Eller så rör det sig om kommunikationstjänster som telefon-, bredbands- och TV-abonnemang.

Tvist om abonnemang

När en tvist rör ett abonnemang av något slag är det viktigt att ange abonnemangets bindnings- eller uppsägningstid, vad månadskostnaden är och om en del av månadsbeloppet avser avbetalning för exempelvis en mobiltelefon.

Rådgivning på telekomområdet

ARN ger inte råd i enskilda ärenden. Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

telekområdgivarna.se

Anmälan

Om du är konsument och vill lämna in en anmälan ska anmälningsformulären för köp eller tjänst användas. Handlingar som normalt skickas med är inköpskvitton, verkstadsrapporter, avtal och avtalsvillkor. Om avtal träffats via telefon är det möjligt för parterna att skicka med en inspelning av samtalet.

Till anmälan