4.2. Uttag från uttagsautomat med kort och pinkod trots att kontohavaren har kortet kvar

Konsumenten upptäckte att någon hade gjort tre uttag från en uttagsautomat och ett köp om totalt ca 16 000 kr med hens bankkort, trots att kortet fanns kvar och förvarades i byxfickan. Konsumenten menade att hen måste ha blivit drogad och kortet skimmat och begärde ersättning av banken för transaktionerna. Av utredningen framgick det att transaktionerna utförts med konsumentens fysiska kort och pinkod.

Om det gjorts obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har banken under vissa förutsättningar en skyldighet att betala tillbaka pengarna till kontohavaren enligt reglerna i betaltjänstlagen. Det är den som påstår att det skett obehöriga transaktioner som måste göra det antagligt att transaktionerna varit obehöriga.

Nämnden konstaterade att konsumenten hade lämnat en knapphändig redogörelse och inte gett någon rimlig förklaring till hur någon annan kommit över kortet, gjort transaktionerna och sedan lämnat tillbaka kortet. Vid en samlad bedömning ansåg nämnden att konsumenten inte hade gjort antagligt att transaktionerna var obehöriga och avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-24389