Tvist med företag i annat EU-land

För att ARN ska kunna pröva en tvist krävs det att företaget har tillräcklig anknytning till Sverige eller riktar sig till den svenska marknaden. Om du har problem med ett företag i ett annat EU-land hittar du användbar information här.

Hallå Konsument 

Om du bor i Sverige och har problem med ett företag i ett annat EU-land har du möjlighet att vända dig till Hallå konsument för att få råd. 

hallakonsument.se

E-handlat med ett företag inom EU?

Om du har e-handlat med ett företag inom EU har du möjlighet att använda dig av EU-kommissionens ODR-plattform för att anmäla tvisten.

ODR-plattformen

Konsument Europa kan svara på frågor om ODR-plattformen

Konsument Europa är utsett till ODR-kontaktpunkt i Sverige. Konsument Europa har till uppgift att

  • Assistera med att skicka in anmälan via ODR-plattformen
  • Informera om konsumenträttigheter
  • Lämna information om ODR-plattformen
  • Förklara hur det går till hos de alternativa tvistlösningsorganen
  • Informera om vilka andra möjligheter till tvistlösning som finns

Norge

Forbrukerrådet har ett forbrukerkontor i varje län. Forbrukerkontoren medlar i tvister mellan konsumenter och företag och föreslår parterna en lösning.

forbrukerradet.no

En del tvister kan föras vidare till Forbrukertvistutvalget (FTU) för prövning. En förutsättning är att tvisten först prövats av Forbrukerrådet.

forbrukertvistutvalget.no

Danmark

Du kan läsa mer om Forbrugerklagesystemet i Danmark på forbrug.se.

forbrug.do

Finland

Konsumenttvistenämnden är en statlig myndighet. Nämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag.

valtiolle.fi

Island

Consumer Rights Division

The Consumers' Association

Uppdaterad: