Blanketter för utskrift

Om du inte har möjlighet att göra din anmälan direkt på vår webbplats kan du skriva ut en blankett och fylla i den för hand. Blanketterna går inte att fylla i digitalt.

Ej möjlighet att skriva ut blanketten?

Kan du inte skriva ut har du möjlighet att beställa en blankett genom att kontakta oss. Ange namn och postadress och vilken vara/tjänst som din anmälan gäller. Vi skickar hem blanketten till dig med post.

Du får bara bekräftelsemejl om du gör anmälan på webbplatsen

Om du inte gör din anmälan direkt på webben kommer du inte att få en bekräftelse direkt och du får inte heller några inloggningsuppgifter för att följa ditt ärende på webben. Det kan dröja några veckor innan du hör något från oss, vilket är helt normalt. Du behöver inte kontakta oss.

Skriv ut ej elektroniskt ifyllbara anmälningsblanketter

Blanketterna här nedanför är till för de som inte vill göra sin anmälan på vår webbplats utan istället skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand. De här blanketterna är inte ifyllbara elektroniskt. Endast ett exemplar av blanketten och eventuella bilagor ska skickas in till oss.

Blankett för utskrift: bank

Blankett för utskrift: försäkring

Blankett för utskrift: köp av vara

Blankett för utskrift: köp av fordon

Blankett för utskrift: reparation av fordon

Blankett för utskrift: resor

Blankett för utskrift: tjänst

Uppdaterad: